Quy Định Hoàn Tiền – Trả Hàng

Quy định này nhằm thống nhất những nội dung về chính sách hoàn tiền đối với các sản phẩm của An Hưng nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

MỤC ĐÍCH

Quy định này nhằm thống nhất những nội dung về chính sách hoàn đối với các sản phẩm của An Hưng nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

PHẠM VI ÁP DỤNG

­ Đối tượng áp dụng: áp dụng cho sản phẩm đá Granite, đá Marble, đá Xuyên sáng Oynx, đá nhân tạo…
­ Phạm vi áp dụng: áp dụng cho các hoạt động bán hàng và sau bán hàng của An Hưng

NỘI DUNG

Nếu Quý Khách Hàng mua phải sản phẩm đá không đún màu sắc hay kích thước đặt hàng thì An Hưng xin hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách hàng đã đặt cọc mua hàng.